فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

  • خانه
  • >
  • فرم ارزیابی ویزای تحصیلی
لطفا توجه داشته باشید:

۱. کارشناسان ما در حداکثر ۴۸ ساعت شرایط شما را بررسی کرده و در صورت واجد شرایط بودن، با شما تماس خواهند گرفت. به دلیل ارسال فرم در روزهای غیر کاری، ممکن است زمان بررسی کارشناسان زمان بر باشد؛ لطفا صبور باشید.

۲. اگر سوالات این فرم کامل نیست، میتوانید در بخش توضیحات انتهای فرم، موارد لازم را بیان نمایید.

۳. تمام اطلاعات شخصی ارائه شده به دفتر ما محفوظ است و فقط به منظور ارزیابی شرایط های شما جمع آوری می شود.

به زودی