ارزیابی ویزای تحصیلی

برای بررسی شرایط خود برای مهاجرت تحصیلی به کانادا، فرم ارزیابی رایگان دفتر مشیری را تکمیل کنید و از واجد شرایط بودن خود مطمئن شوید.

لطفا توجه داشته باشید:

۱. مشاورین دفتر مشیری در حداکثر ۴۸ ساعت شرایط شما را برای مهاجرت به کانادا بررسی کرده و در صورت واجد شرایط بودن، با شما تماس خواهند گرفت. به دلیل ارسال فرم در روزهای غیر کاری، ممکن است زمان بررسی مشاورین ما زمان بر باشد؛ بنابراین، لطفا صبور باشید.

۲.  لطفاً به سؤالات با جزئیات و به درستی پاسخ دهید زیرا مشاورین ما با توجه به اطلاعات ارائه شده در این فرم شرایط شما را بررسی خواهند کرد. اگر اطلاعات بیشتری مربوط به پرونده شما وجود دارد که میتواند به بررسی مشاورین ما کمک کند، لطفا در انتهای فرم در قسمت “اطلاعات تکمیلی” اطلاعات خود را وارد کنید.

۳.  لطفاً رزومه خود را در انتهای فرم ضمیمه کنید.

۴. تمام اطلاعات شخصی ارائه شده در این فرم محفوظ است و فقط به منظور ارزیابی شرایط شما جمع آوری می شود و برای هیچ هدف دیگری استفاده نخواهد شد.